نقاشی زن و مرد

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نقاشی زن و مرد

دانلود کتاب همسران در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

دانلود کتاب همسران در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان
کتاب همسران در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان نوشته پدرام حکیم زاده ، مجموعه‌ای از نقاشی‌های جهان و اشعار شاعران ایرانی است که به همسران و عشق زوجین به هم می‌پردازد. با توجه به اهمیتی که همسر در زندگی دارد و آثاری که بر آن مترتب است و نقشی که هر یک از زن و مرد در آن دارند، ملاک‌ها و...
1