نمایشنامه کودکانه صوتی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نمایشنامه کودکانه صوتی

🎧 دانلود کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان

دانلود کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان
کتاب صوتی مجموعه سه نمایشنامه برای کودکان ، به تالیف لیلا شاعری ، به تئاتر کودک و نوجوان که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مهم آن، داشتن نقشی جدی در آموزش و تربیت مخاطب است، اشاره می‌کند. منظور از تربیت در حوزه‌ی تئاتر کودک و نوجوان ایجاد شناخت و آگاهی در مخاطب است. درک اندیشه و مفهوم از طریق هنر تئاتر...
1