ورزش درمانی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع ورزش درمانی

دانلود کتاب ناهنجاری‌های اسکلتی - عضلانی، آسیب‌های ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود کتاب ناهنجاری‌های اسکلتی - عضلانی، آسیب‌های ورزشی و حرکات اصلاحی
بی شک تندرستی مهمترین سرمایه انسان است. امروزه نقش ورزش در کاهش ناهنجاری های روانی و تعادل اجتماعی و تأمین تندرستی آدمی بیش ار پیش آشکار شده است. امروزه تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش های گوناگونی دارد که به تناسب حیطه اختصاصی اش با شاخه ای از دانش بشری ارتباطی تنگاتنگ دارد. یکی از مهمترین گرایش...

دانلود کتاب درمان کمر درد با ورزش‌های ساده

دانلود کتاب درمان کمر درد با ورزش‌های ساده
کتاب درمان کمر درد با ورزش‌های ساده اثر عبدالرضا عسگری و عبدالمجید رشیدی ، از تعریف و علل کمر درد، تا روش‌های رفع آن و پندارهای غلط در مورد فعالیت‌های بدنی را مورد بررسی قرار می‌دهد. هر فرد در زندگی روزمره از حرکات و فعالیت‌های زیادی استفاده می‌کند اما نمی‌توانید فاکتور تمرینات بدنی از برنامه‌های...

دانلود کتاب نقش ورزش در پیشگیری از بیماری و درد مفاصل

دانلود کتاب نقش ورزش در پیشگیری از بیماری و درد مفاصل
کتاب نقش ورزش در پیشگیری از بیماری و درد مفاصل نوشته‌ی عبدالرضا عسگری و عبدالمجید رشیدی ، به بررسی اثرات ورزش در سلامت جسم به خصوص در تسکین درد کمر و سلامت روانی و اجتماعی می‌پردازد. فعالیت جسمانی و ورزش، روشی برای افزایش سلامت و جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی می‌باشد. افرادی که آمادگی و توان...

دانلود کتاب تأثیر ورزش بر مایوکاین (اسپارک) و دیابت

دانلود کتاب تأثیر ورزش بر مایوکاین (اسپارک) و دیابت
کتاب تأثیر ورزش بر مایوکاین (اسپارک) و دیابت نوشته‌ی مومنه ایمانی ، به مقایسه تأثیر تمرینات سرعتی شدید SIT و ترکیبی هوازی، قدرتی شخصی‌ سازی‌ شده بر سطوح SPARC سرمی و مقاومت به انسولین گلوکز و انسولین سرومی، زنان دیابتی نوع دو با سابقه طولانی می‌پردازد. دیابت یکی از عوامل ناتوانی و مرگ‌ومیر در...
1