کاپیتان کشتی سرنوشت خود باشید

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کاپیتان کشتی سرنوشت خود باشید

دانلود کتاب به قدم کوش تا به کام رسی

دانلود کتاب به قدم کوش تا به کام رسی
کتاب به قدم کوش تا به کام رسی نوشته‌ی حمیدرضا ذاکری مروست ، به شما می‌آموزد که برای رسیدن به موفقیت چگونه مربی زندگی خودتان و دیگران باشید. دنیا به سمت جلو در حال حرکت است و اگر بایستیم و صبر کنیم قطعاً عقب خواهیم رفت. باید جایگاه خودتان را در جهان پیدا کنید یا بسازید. شما به یک مربی برای زندگی...
1