کتاب تاریخ فرانسه

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب تاریخ فرانسه

🎧 دانلود کتاب صوتی انقلاب فرانسه

دانلود کتاب صوتی انقلاب فرانسه
کتاب صوتی انقلاب فرانسه اثر فیلیس کورزین (Phyllis Corzine) از سری کتاب‌های تاریخ جهان با چشم‌اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ روسیه می‌گوید. کتاب انقلاب فرانسه (The French revolution) با شرح مختصری از وضعیت فرانسه اواخر قرن هجدهم و ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی مردم آغاز می‌شود. سپس در ادامه...

دانلود کتاب تاریخ قرن هیجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون

دانلود کتاب تاریخ قرن هیجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون
در کتاب تاریخ قرن هیجدهم و انقلاب کبیر فرانسه و امپراتوری ناپلئون ، نوشته نویسندگانی چون آلبر ماله و ژول ایزاک ، اوضاع و احوال سیاسی‌ اجتماعی اقتصادی ابرقدرت‌های بزرگ اروپا در قرن هیجدهم یعنی روسیه، انگلیس، پروس و اتریش را عنوان کرده و زمانی که به فرانسه می‌رسد چگونگی به وقوع پیوستن انقلاب کبیر...
1