کتاب درباره شیاطین

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب درباره شیاطین

دانلود کتاب جایگاه جنّ، شیطان و جادوگر در عالم

دانلود کتاب جایگاه جنّ، شیطان و جادوگر در عالم
واقعیت این است که همیشه انسان‌ها در صدد بودند از رازهای عالم وجود آگاهی یابند تا بتوانند از تأثیر و نقش آن‌ها در زندگی خود بهره گیرند و با ملکوت عالم مأنوس باشند. قرآن نیز انسان‌ها را به این امر تشویق کرده و فرموده: «أَوَ لَمْ یَنْظُرُوا فی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...»و علاوه بر این؛...
1