کتاب سرزمین داستان جلد اول

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب سرزمین داستان جلد اول

دانلود کتاب سرزمین داستان

دانلود کتاب سرزمین داستان
کتاب سرزمین داستان نوشته‌ی فرشید خیرآبادی ، مجموعه‌ای از داستان‌های «فلش فیکشن» یا همان داستان‌های کوتاهِ کوتاهِ پست مدرن است. این گونه داستان‌ها از نظر اندازه از داستان‌های کوتاه نیز کوتاه‌تر هستند. اشکال عمده‌ای که منتقدان از این سبک نوشتاری می‌گیرند این است که در آن رکن اصلی و جادویی «شخصیت» یا...
1