کتاب صوتی تهران شهر بی‌ آسمان

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب صوتی تهران شهر بی‌ آسمان

🎧 دانلود کتاب صوتی تهران شهر بی‌آسمان

دانلود کتاب صوتی تهران شهر بی‌آسمان
کتاب صوتی تهران شهر بی‌آسمان نوشته امیرحسین چهل تن روایتی است غیر خطی، از یک دوران و چند دهه. تهران شهر بی‌آسمان بدون‌شک یکی از سیاسی‌ترین رمان‌های کوتاه ادبیات فارسی معاصر است که همانند رمان بیگانه اثر آلبر کامو بر محور شخصیت (کرامت) شکل می‌گیرد. داستان این کتاب در فاصله زمانی میان کودتای ۲۸...
1