گروه های موسیقی زیر زمینی در ایران

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع گروه های موسیقی زیر زمینی در ایران

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین
آوازهای زیرزمین کتابی است که به بررسی تاریخچه‌ی پر فراز و نشیب موسیقی راک ایرانی در پنجاه سال گذشته می‌پردازد. اطلاعات پراکنده و محدودی درباره موسیقی راک دهه چهل و پنجاه ایران و حتی موسیقی زیرزمینی سال‌های اخیر در دست است. تقریبا جز چند مقاله اینترنتی، یک فیلم به نام اسکورپیو و چندین مصاحبه با...
1