گروه کارشناسی ارشد

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع گروه کارشناسی ارشد

دانلود جزوه آموزشی تحلیل آماری دکتر پیدایی و دکتر پیله وری

دانلود جزوه آموزشی تحلیل آماری دکتر پیدایی و دکتر پیله وری
جزوه آموزشی تحلیل آماری دکتر پیدایی و دکتر پیله وری نوشته‌ی میر مهرداد پیدایی ، مباحث آمار استنباطی مشتمل بر مفاهیم، تکنیک‌های نمونه‌گیری، تخمین و آزمون‌های آماری با زبانی ساده را ارائه می‌دهد. هدف از این اثر تقویت توان تجزیه و تحلیل داده‌های آماری دانشجویان جهت تدوین پایان‌نامه خود است. (فایل...
1