DNAچیست

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع DNAچیست

🎧 دانلود کتاب صوتی کریک، واتسون و DNA

دانلود کتاب صوتی کریک، واتسون و DNA
کتاب صوتی کریک، واتسون و DNA اثر پل استراترن ، ششمین کتاب از مجموعه شش نظریه که جهان را تغییر داد، شما را با با کاشفان DNA و ساختار آن آشنا می‌کند. در سال 1953 فرانسیس کریک (Francis Crick) و جیمز واتسون (James Watson) کشف جدید خود را به دنیا معرفی کردند و موفق به کشف ساختار مارپیچی دو رشته‌ای...

دانلود کتاب کمک کن ژنتیک را بفهمم

دانلود کتاب کمک کن ژنتیک را بفهمم
در کتاب کمک کن ژنتیک را بفهمم ، تالیف مسعود هوشمند ، اطلاعات ارزشمندی درباره علم ژنتیک، چگونگی عملکرد و جهش ژنی ژن‌ها، وراثت اختلالات ژنتیک، ژن درمانی و تحقیقاتی که درباره ژنوم انسان انجام شده است، به صورت کامل آورده شده است. ریبونوکلئیک اسید یا DNA، ماده وراثتی در انسان و تقریبا همه موجودات زنده...

دانلود کتاب پروتکل‌های تشخیصی

دانلود کتاب پروتکل‌های تشخیصی
کتاب پروتکل‌های تشخیصی ، نوشته مسعود هوشمند ، از تلاش‌های بی‌وقفه در زمینه پژوهش‌های ژنتیکی سخن می‌گوید که منجر به تکوین سریع و فراهم‌شدن آزمون‌های نوین ژنتیکی شده است، از این رو دست‌اندرکاران بهداشت و درمان ناچارند همواره دانش خود در این زمینه را روزآمد کنند. آزمون ژنتیکی تجزیه وتحلیل DNA، RNA،...

دانلود کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس

دانلود کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس
کتاب بررسی بیان ژن‌های مقاومت به داروی فلوکونازول در کاندیدا آلبیکنس ، با هدف بررسی بیان ژن‌های MDR1 ،CDR2 ،CDR1 در گونه‌های کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول است که با استفاده از روش REALTIME PCR RT و مقایسه بیان این سه ژن در گونه‌های حساس و مقاوم با یکدیگر، توسط ناهید آریانا تالیف شده...
1