Laraine Herring

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Laraine Herring

کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود

معرفی و دانلود کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود لرن هرینگ در کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود، فوت‌وفن‌های نویسندگی و فرایند آن را برایتان شرح می‌دهد و از مسیری که باید برای نویسنده شدن طی کنید سخن می‌گوید. این اثر فوق‌العاده و تأثیرگذار در فهرست کتاب‌هایی قرار دارد که زندگی‌تان را دگرگون خواهد کرد. درباره کتاب نوشتن با تنفس آغاز می‌شود: لطفاً تصور نکنید باید بخش‌هاى این کتاب را به شکل خطى و پشت‌سرهم بخوانید و باز فکر نکنید تمام تمرین‌هاى این... ادامه

۱