Primavera

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Primavera

معرفی و دانلود کتاب کلید پریماورا

معرفی و دانلود کتاب کلید پریماورا
کتاب کلید پریماورا به قلم داوود مرادی و زینب دهنوی ، شما را با محیط و طریقه‌ی نصب این نرم‌افزار آشنا کرده و سپس کاربردها و قابلیت‌های آن در مدیریت پروژه را نشان می‌دهد. در دنیای امروز سازمان‌هایی که فعالیت‌های خود را در قالب پروژه تعریف می‌کنند به میزان قابل توجهی در حال افزایش‌اند. در میان آن‌ها،...
1