Terry Anderson

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع Terry Anderson

دانلود کتاب ظهور یادگیری اجتماعی

دانلود کتاب ظهور یادگیری اجتماعی
کتاب ظهور یادگیری اجتماعی نوشته‌ی تری آندرسون و جان درون بر یکپارچگی شبکه‌های اجتماعی با سیستم‌های مدیریت یادگیری در دانشگاه‌ها اشاره دارد. سیستم‌های مدیریت یادگیری ابزارهایی قابل دسترس‌اند و به منظور پشتیبانی از کلاس درس و برنامه‌­ریزی آموزشی از راه دور مناسب هستند. آن‌ها مزایای قابل توجهی برای...
1