hands of christ

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع hands of christ

دانلود کتاب دستان مسیح (مجموعه داستان‌های کوتاه)

دانلود کتاب دستان مسیح (مجموعه داستان‌های کوتاه)
کتاب دستان مسیح (مجموعه داستان‌های کوتاه) به قلم سید رسول بهشتی زاده و سید حسین حسینی ، متشکل از سیزده داستان کوتاه با مضامین سرکوبی استعدادهای کودکان، تناقض فکر و عمل، کودکان کار، ضمیر ناخوداگاه، کتاب، آلزایمر، و... است. داستان‌های کتاب دستان مسیح (hands of christ) با فضاسازی قدرتمند، در حال و...
1