نظر شقایق عبداللهی برای کتاب راز لکنت زبان

راز لکنت زبان
کامبخش فرهمندپور
(۶۸ رای)
شقایق عبداللهی
۱۴۰۰/۹/۳
در مورد واژه لکنت و دلایل ابتلاتوضیح خوبی داده شده بود ولی در مورد درمان کودک زیاد راهکار نوشته نشده بود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.