نظر احسان حسینی برای کتاب گتسبی بزرگ

گتسبی بزرگ
اسکات فیتز جرالد، معصومه عسکری
(83 رای)
احسان حسینی
۱۴۰۰/۹/۱۸
پایان بسیار دلنشین و تراژیک داشت
هیچ پاسخی ثبت نشده است.