نظر پیمان پورمحمود برای کتاب رساله حدود و قصاص و دیات

رساله حدود و قصاص و دیات
محمدباقر مجلسی، علی فاضل
(138 رای)
پیمان پورمحمود
۱۴۰۰/۹/۲۱
رساله خوبی هست برای مطالعه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.