نظر مریم صالح زاد برای کتاب صوتی زندگی شگفت انگیز یک پستچی تنها

زندگی شگفت انگیز یک پستچی تنها
دنیس تریو، مهسا خراسانی
(۵ رای)
مریم صالح زاد
۱۴۰۰/۹/۲۷
تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمهٔ نانی نانی
این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی
هر چیزی که در جستن آنی آنی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.