نظر افسانه اسکندرپور برای کتاب تماس کوانتومی

تماس کوانتومی
ریچارد گوردون، جمشید هاشمی
(۵۵ رای)
افسانه اسکندرپور
۱۴۰۰/۱۰/۷
دیدگاه توضیحی استاد رو دوست داشتم و درسهای خوبی گرفتم و معلوماتم اضافه شد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.