نظر لیلا فرضی برای کتاب دروغ بازی

دروغ بازی
روث ور، محمدجواد شیری
(13 رای)
لیلا فرضی
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
چرا انقدر نویسنده کشش داده بود
حدود ۲۰۰صفحه میخوندی تازه قطره چکونی اطلاعات داده میشد
اونم انقدر فضا و وهم انگیز کرده بود که فکر کردم چه جنایتی مرتکب شدن.
اصلا چیز خاصی برای گفتن نداشت….
نمیفهمم چرا انقدر تعریف شده از این کتاب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.