نظر ناشناس مهربان برای کتاب پیشگیری از جرم تولید مواد مخدر

پیشگیری از جرم تولید مواد مخدر
...
(۲۵ رای)
ناشناس مهربان
۱۴۰۰/۱۰/۲۱
کتاب بسیار خوبی بود درباره پیشگیری از جرم تولید مواد مخدر. در این کتاب دلایل ارتکاب به این جرم و همچنین مجازات‌هایی را که برای این جرم در نظر گرفته شده بود بیان شده بود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.