نظر نازنین شریفی برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۶ رای)
نازنین شریفی
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
زنده وجاوید ادبیات فاخر فارسی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.