نظر احمد رحمانی نیکویی برای کتاب اقتصاد خرد

اقتصاد خرد
سعید کیان پور، حمیدمحمد رضایی ازندریانی
(۱۱ رای)
احمد رحمانی نیکویی
۱۴۰۰/۱۱/۲
عالی دیگه چی میخوایم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.