نظر فاطیما کاشانی برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۲ رای)
فاطیما کاشانی
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
خیلی جذاب بود و به شدت به دلم نشست.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.