نظر Ebrahim Behvandi برای کتاب قدرت حال

قدرت حال
اکهارت تله، غزال رمضانی
(۱۱۵۸ رای)
Ebrahim Behvandi
۱۳۹۶/۸/۴
برای بهترفهمیدن بخشی ازمطالب کتاب فیلم (حتی اگرشب باشد) راتهیه ونگاه کنید. کتاب بسیارآموزنده وکاربردی است.
حسین آ قا
۱۳۹۷/۶/۲۸
احسنت از معرفی فیلم ممنون دوست من