نظر سپیده ظهرابی برای کتاب رساله حدود و قصاص و دیات

رساله حدود و قصاص و دیات
محمدباقر مجلسی، علی فاضل
(138 رای)
سپیده ظهرابی
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
برای اطلاعات عمومی خوبه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.