نظر مریم بلدآبادی برای رمان قتل در قطار سریع السیر شرق

رمان قتل در قطار سریع السیر شرق
آگاتا کریستی، بهرام افراسیابی
(۴۷ رای)
مریم بلدآبادی
۱۴۰۰/۱۱/۱۸
احتیاج به تعریف نداره، بی نظیره م
هیچ پاسخی ثبت نشده است.