نظر سپیده مانی فر برای کتاب صوتی شروع یک زن

شروع یک زن
فریبا کلهر، فریبا متخصص
(۱۳ رای)
سپیده مانی فر
۱۴۰۰/۱۱/۲۰
میتوانست بهتر از این باشد ولی خوانش خانم متخصص باعث شد تا پایان داستان شنونده باشم.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.