نظر yousef Sh برای کتاب صوتی رباعیات خیام

رباعیات خیام
حسن حاجی قاسمی
(81 رای)
yousef Sh
۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تسلط خواننده عالی و احنش خوب است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.