نظر mahdi hariri برای کتاب ذهن آگاهی، استرس و دلزدگی در زوجین

ذهن آگاهی، استرس و دلزدگی در زوجین
سولماز بیک زالی
(۱۱۸ رای)
mahdi hariri
۱۴۰۰/۱۱/۲۹
در ابتدا از کتابراه برای دراختیار قرار دادن کتابهای بسیار خوب ومناسب با نثر وترجمه روان وشیوا مخصوصا کتابهای پیشنهادی رایگان آخر هفته‌ها سپاسگزاری می‌کنم. وبی صبرانه منتظر آخر هفته‌ها و دانلود کتاب خوب دیگری هستم.
منتهی این کتاب علیرغم دارابودن موضوع جالب ومحتوای مناسب برای زندگی زناشویی متاسفانه خیلی بد وناشیانه ترجمه شده است گویا که مترجم محترم نثر اصلی را در مترجم گوگل نوشته وترجمه ماشینی آنرا بدون بررسی نحوه نگارش درست وصحت جملات ومفهومی که از جمله فارسی برداشت میشود کپی نمو ده‌اند. بعنوان نمونه از همان ابتدا ترجمه عنوان اثر 'ذهن آگاهی 'است که فارسی درست آن آگاهی ذهنی است که آنهم توسط ذهن آگاه صورت می‌گیرد. یا جمله ذیل که ترجمه دلزدگی جنسی است:
'رویکردی چند جانبه است که مزایای رویکردهای روان پویایی نظام‌مندند و رفتاری را با مزیت‌های دورنمای رویکردهای روانی- اجتماعی و وجودی در هم می‌آمیزد (پایینز، 1980). ' که از لحاظ دستورزبان فارسی نادرست و فاقد مفهوم است
این ترجمه بی دقت و نادرست مطالعه اثر را سخت ودرک مفهوم آنرا ناممکن می‌نماید که احتیاج به بازبینی وویراستاری دقیق دارد.
لذا مطالعه متن به وضع موجود توصیه نمی‌شود.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.