نظر فاطمه پورمساح برای کتاب کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری

کاربرد رایانه در مدیریت و حسابداری
فاطمه عبدی سقاواز، یوسف عباس نژادورزی
(55 رای)
فاطمه پورمساح
۱۴۰۰/۱۲/۴
بسیار عالی و کار بردی😄😄😄😄
هیچ پاسخی ثبت نشده است.