نظر Monire Sh برای کتاب صوتی آرامش در پرتو ایمان

آرامش در پرتو ایمان
جول اوستین، شبنم سمیعیان
(۲۰ رای)
Monire Sh
۱۴۰۰/۱۲/۵
با خواندن این کتاب وسایر کتابهای اقای جول احساس قدرت وعشق وارامش رادر وجودم احساس میکنم
احساس شادی و ارزشمند بودن در وجودم موج میزند بسیار کتاب ارزشمندیاست بارها مطالبش را مرور میکنم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.