نظر Mohaddeseh Fathollahi برای کتاب Three Ghost Stories (داستان 3 شبح)

Three Ghost Stories (داستان 3 شبح)
چارلز دیکنز
(۲۷۰ رای)
Mohaddeseh Fathollahi
۱۳۹۶/۸/۱۸
امکان کپی برای مواقعی که نیاز به ترجمه کلمات انگلیسی است ضروری است. همچنین من شخصا ترجیح میدم امکان هایلات و نشانه گذاری در کتاب وجود داشته باشه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.