نظر اسماعیل گنجیان برای کتاب آرایه های ادبی

آرایه های ادبی
سید رضا حسینی
(۲۱ رای)
اسماعیل گنجیان
۱۴۰۰/۱۲/۷
کتاب خوبیه خیلی خوب توضیح داده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.