نظر فهیمه دشتی برای کتاب صدای تو خوبست

صدای تو خوبست
رضا حاجی آبادی
(۱۹۱ رای)
فهیمه دشتی
۱۴۰۰/۱۲/۷
کتاب بسیار مناسبی در شناخت نویسنده، عقاید و آثارش است.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.