نظر غزاله کریمی برای کتاب هشت کتاب سهراب سپهری

هشت کتاب سهراب سپهری
سهراب سپهری
(18 رای)
غزاله کریمی
۱۳۹۶/۸/۲۸
من شعرای سهراب سپهری روخیلی دوست دارم واقعازییاس
هیچ پاسخی ثبت نشده است.