نظر ahmad rigi برای کتاب هفت اورنگ جامی

هفت اورنگ جامی
عبدالرحمن بن احمد جامی
(۲۷۲ رای)
ahmad rigi
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
هفت اورنگ جامی کتابی بسیار زیبا ست عبدالرحمن جامی یکی از اولیاالله هست
هیچ پاسخی ثبت نشده است.