نظر سحر ص.ا برای کتاب مجموعه کتاب گل و سکه و ماه: ماه

مجموعه کتاب گل و سکه و ماه: ماه
عاطفه منجزی، معصومه بهارلویی
(۱۱ رای)
سحر ص.ا
۱۴۰۰/۱۲/۲۲
قلم خوبی داشت و پایان خوب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.