نظر شقایق کریمی برای کتاب صوتی بنیانی علمی برای جهان عقلانی

بنیانی علمی برای جهان عقلانی
پل دیویس، محمدابراهیم محجوب
(۱۱ رای)
شقایق کریمی
۱۴۰۰/۱۲/۲۸
کتاب بسیار مفید برای فردی که میخواد کشف کنه و اگاهی کسب کنه
هیچ پاسخی ثبت نشده است.