نظر هنگامه . برای کتاب بال های شکسته

بال های شکسته
جبران خلیل جبران، مهدی سرحدی
(۲۰ رای)
هنگامه .
۱۴۰۱/۱/۴
برای یکبار خوندن خوبه ولی برای من خیلی جذب کننده نبود
هیچ پاسخی ثبت نشده است.