نظر علی رضا سعادتزاده برای کتاب صوتی سوپ سنگ

سوپ سنگ
هدر فارست، معصومه رمضانی
(۲ رای)
علی رضا سعادتزاده
۱۴۰۱/۱/۹
قابل تحمل بود اسم سوپ سنگ هم بهش میومد
هیچ پاسخی ثبت نشده است.