نظر mohammad azarpeyvand برای کتاب شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی

شخصیت سازی با نظم: دیسیپلین شخصی
کورتیس لئون، پوراندخت رمدانی
(۴۵ رای)
mohammad azarpeyvand
۱۴۰۱/۱/۱۵
بنظرم دقیق توضیح نداده
هیچ پاسخی ثبت نشده است.