نظر سحر سلگی برای کتاب ۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر

۵۴ دام در روابط بین زن و شوهر
آلن فی، الهام آرام نیا
(140 رای)
سحر سلگی
۱۴۰۱/۱/۳۱
برای دیدگاه متفاوت داشتن نسبت به روابط زناشویی خیلی کمک میکنه، نظر من و جلب کرد و خیلی بهم کمک کرد و من پیشنهادش میکنم
هیچ پاسخی ثبت نشده است.