نظر نرجس مشکانی برای کتاب مجنون‌تر از فرهاد - جلد 2

مجنون‌تر از فرهاد - جلد 2
معصومه بهارلویی
(۴۵ رای)
نرجس مشکانی
۱۴۰۱/۲/۱۸
مثل جلد اول عالی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.