نظر ذوالفقار برقی برای کتاب اصول شروع بازی شطرنج

اصول شروع بازی شطرنج
خلیل حسینی
(13 رای)
ذوالفقار برقی
۱۴۰۱/۲/۲۶
ازتلاش شمادرراستای تعالی ورزش فکری وسالم شطرنج صمیمانه تشکروقدرانیم راباافتخارابرازمیدارم. بامیدکارهایجدیدتان درترکیبات پیشرفته، مهندس ذوالفقار برقی
هیچ پاسخی ثبت نشده است.