نظر علی میرزایی برای کتاب مثنوی لیلی و مجنون

مثنوی لیلی و مجنون
نظامی گنجوی
(۳۷ رای)
علی میرزایی
۱۴۰۱/۳/۶
نیاز به تعریف نداره زیبایی اشعار و روانیشون
فوق العادس این کتاب
هیچ پاسخی ثبت نشده است.