نظر سودابه زارعی برای کتاب مجنون‌تر از فرهاد - جلد 2

مجنون‌تر از فرهاد - جلد 2
معصومه بهارلویی
(۴۵ رای)
سودابه زارعی
۱۴۰۱/۳/۱۰
در مجموع دوست داشتم کتاب را.
هیچ پاسخی ثبت نشده است.