نظر محمد مکرم برای کتاب صوتی مرشد و مارگریتا

مرشد و مارگریتا
میخائیل بولگاکف، پرویز شهدی
(24 رای)
محمد مکرم
۱۴۰۱/۳/۲۱
زندگی در دنیای تخیلی بولگاکف
هیچ پاسخی ثبت نشده است.