نظر ش ع برای کتاب صوتی شاهنامه فردوسی به نثر

شاهنامه فردوسی به نثر
محمد دبیرسیاقی، ابوالقاسم فردوسی
(100 رای)
ش ع
۱۴۰۱/۳/۲۱
سلام زحمت زیادی برای صوتی نمودن این کتاب انجام شده صدای راوی جذاب و مناسب داستانهای حماسی است اما متاسفانه چند اشکال کوچک در تلفظ راوی هست که‌ای کاش با رجوع به چند نفر اساتید و یا اثار انها از جمله مرحوم اسماعیل قادر پناه که کل شاهنامه را با صدای بسیار زیبا و هنرمندانه و با تلفظ صحیح بازخوانی کرده‌اند این اشکالات در کار به این بزرگی انجام نمیشد مثلا یکی از جنگها جنگ کاسه رود است که دقیقا به شکل همان کاسه مورد استفاده در اشپزخانه با تلفظ کسره روی حرف سین گفته میشود یعنی همان کاسه معمولی اما راوی با یک لهجه عجیب کاسه و با تلفظ فتحه روی حرف سین ذکر می‌کند که از ایشان بسیار عجیب است که این لهجه عجیب را داشته باشند یا اسم جریره دختر پیران که باید با تلفظ فتحه روی ج باشد اما باز هم با یک لهجه عجیب با تلفظ کسره روی ج تکرار می‌کند که متاسفانه اینگونه اشتباهات و تکرار مدام انها تا حدودی از لذت شنیدن این اثر کم می‌کند متاسفانه در قسمتهایی هم ادیت بد است و وقتی راوی ذکر می‌کند که در اینجا استاد طوس می‌گوید.... یکدفعه صدا قطع می‌شود و از چند سطر بعد شروع می‌شود‌ای کاش اثر به این بزرگی این اشکالات را نداشت به هر حال ما ایرانیها هستیم و یک شاهنامه موفق باشید
هیچ پاسخی ثبت نشده است.